ค้นหา: เว็บไซต์ เพลง พจนานุกรม

เชิญเลือกซื้อน้ำหอมรุ่นใหม่ๆ
น้ำหอมออกใหม่ น้ำหอมเก่า น้ำหอมมาแรง น้ำหอมออกตามฤดูกาล น้ำหอมแห่งความรัก ฯลฯ
www.namhominter.com

Start making money today!
1000's of real people in 180+ countries are earning quiet fortunes from home
www.newattitudebiz.ws

เพิ่มรสชาดให้ชีวิตคู่
ของเล่นเพิ่มความสุข และสนุก บนเตียง เพิ่มรสชาดให้ชีวิตคู่ ใช้แล้วจะติดใจทุกรายค่ะ
www.a-dido.com

แท่นทองการพิมพ์
แท่นทองการพิมพ์ เรามีบริการงานพิมพ์ ที่หลากหลายรูปแบบ และใส่ใจ กับงานลูกค้าทุกท่าน
www.tantongprint.com
หน้าบ้าน  รวมเว็บสวย  ค้นหาสถาปนิก  สารบัญเว็บไซต์  ลงโฆษณาฟรี  พจนานุกรม  มโนสาเร่   
สารบัญเว็บไซต์/องค์กร/สถาบัน - ทั้งหมด 31 เว็บไซต์ หน้าที่ (1/2)

หมวด องค์กร
- ทั่วไป
- รัฐวิสาหกิจ
- สถานทูต สถานกงสุล
- สถาบัน
- สหพันธ์ สมาคม มูลนิธิ
- หอการค้า
- องค์กรทางการเมือง
- โครงการ
- ในพระราชสำนัก

หมวด อื่นๆ
+ การศึกษา
+ การแพทย์
+ กีฬา
+ ข่าวและสื่อ
+ คอมพิวเตอร์
+ ชอปปิ้ง
+ ท่องเที่ยว
+ ธุรกิจ
+ บันเทิง
+ บุคคลและสังคม
+ ยานยนต์
+ ราชการ
+ วิทยาศาสตร์
+ ศิลปะ วัฒนธรรม
+ สังคมศาสตร์
+ อินเทอร์เน็ต

- โฆษณาเรื่องทั่วไป
- โปรโมตเว็บ
- รับสมัครงาน
- ซื้อขาย-แลกเปลี่ยน
- โฆษณาสินค้า
- แจ้งข่าว
- หาเพื่อน-คนหาย
- สารภาพรัก
- สำนึกผิด-ขอโทษ

- ดูดวง
- ดูทีวีออนไลน์
- สมุนไพร
- รวมนิราศสุนทรภู่
- สรรพลี้หวน
- รูปภาพดารา

1. กองกำลังพล กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
หน่วยงาน, ภารกิจ, ติดต่อประสาน, โทรศัพท์, กองกำลังพล, กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ.กองบัญชาการยุทธทางอากาศ, กองทัพอากาศ, Air Combat Command Headquarters, RTAF.
http://hk.geocities.com/a2zthailand/frameindex.html

2. ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ
แหล่งข้อมูล รวบรวมข้อมูลด้าน การเกษตร ความรู้ทั่วไป บทความ ผลงานวิจัยด้านการเกษตร ฐานข้อมูลด้านการเกษตร ฐานข้อมูลมันสำปะหลัง ของประเทศไทย ฐานข้อมูลสามบูรพาจารย์เกษตร ฐานข้อมูลวิจัยเกษตรนานาชาติ ฐานข้อมูลกระบือนานาชาติ และ รวมเว็บไซต์ ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ
http://thaiagris.lib.ku.ac.th/

3. Thai Seafarer Community
Thai Seafarer Community ชาวเรือไทย
http://thaiseafarer.com

4. เชียงใหม่ เทรดพอยท์ไทยแลนด์ (CMTP)
ศูนย์พัฒนา และ เพิ่มประสิทธิภาพทาง การค้า ของ องค์การสหประชาชาติ ดำเนินงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพทางการค้า เพื่อ สิทธิประโยชน์ ของสมาชิก โดยการสร้างความร่วมมือ กับ หน่วยงาน ต่างๆ ทุกประเภทที่เกี่ยวกับ การค้าระหว่างประเทศ
http://tradepointthailand.com/

5. อบรม
ฝึกอบรม ราคาเริ่มต้นที่ 18, XXX บาท/วัน มั่นใจ คุ้มค่ากว่าใคร ด้วยเนื้อหาโดนใจ
http://trainingfocus.co.th/in-house/training_programs.php


7. สถาบันวิจัยชาวเขา
ประวัติความเป็นมา ศึกษา วิจัย ให้ความรู้ และ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ของ ชาวเขา เผ่าต่างๆ
http://www.chmai.com/tribal/

8. มูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูต
วิชา Sound mind เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการกระทำทางใจ ได้แก่ View, Mindfulness, Concentration, Thought และทฤษฎีการคิด (Thinking theory) เพื่อสร้างสรรค์และแก้ปัญหาในชีวิตและการทำงาน
http://www.dsifoundation.com

9. สถาบันวิจัยชุมชนเมือง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ทำงานภายใต้ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ดูแลในส่วน งานวิจัย เพื่อสร้าง องค์ความรู้ ใน การพัฒนาชุมชนเมือง และ ศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดทำโครงการ ที่อยู่อาศัย ใน ชุมชนแออัด
http://www.geocities.com/khwandaw2000/

10. สถาบันวิจัย และ พัฒนาอัญมณี และ เครื่องประดับแห่งชาติ
ให้ข้อมูลของ ห้องปฏิบัติการ, ศูนย์วิจัย, ศูนย์ฝึกอบรม, ความเป็นมา, ข่าวคราว และ ผลิตภัณณ์ ในวงการ อัญมณี
http://www.git.or.th/

11. สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
แนะนำเรื่อง การปฏิรูประบบสุขภาพ ประวัติความเป็นมา รายงานข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และ กิจกรรมต่างๆ ของสำนักงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับ การดูแลรักษาสุขภาพ
http://www.hsro.or.th/

12. สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
สถาบัน ที่ตั้งขึ้นด้วย วัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาวิจัยเชิงสหวิทยาการ ในเรื่องที่มีผลต่อ สังคม และ ประเทศชาติ ในอนาคต โดยมุ่งส่งเสริมให้ คนไทย มีมุมมอง และ วิสัยทัศน์ กว้างไกล เพื่อนำไปสู่ การพัฒนา คน สังคม ประเทศชาติ และ มนุษยชาติ รวมข้อมูล บทความ ผลงานวิชาการ ต่างประเทศ ผลงานวิชาการ หนังสือ รายงาน วิทยุโทรทัศน์ งานสัมมนา และ กิจกรรมของสถาบันฯ
http://www.ifd.or.th/

13. สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ข้อมูลเกี่ยวกับเหล็กและเหล็กกล้าทุกประเภท ประวัติ การบริหาร บริการ การวิจัยและพัฒนา ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
http://www.isit.or.th/

14. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม
ข้อมูลเกี่ยวกับ ธุรกิจขนาดย่อม SMEs ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ SMEs บทบาท และ โครงสร้างของสถาบัน นโยบาย กลยุทธ์ ผลงานที่ผ่านมา และ ข่าวประชาสัมพันธ์
http://www.ismed.or.th/

15. สถาบันพระปกเกล้า
เป็น องค์การมหาชนอิสระ ทางวิชาการ ในสังกัดของ รัฐสภา การดำเนินงาน เกี่ยวข้องกับ งานทางด้านวิชาการ ครอบคลุมเรื่อง การศึกษา วิจัย การจัด การศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา และ เผยแพร่ให้ความรู้ และ ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการพัฒนา ประชาธิปไตย และ การเมืองการปกครอง
http://www.kpi.ac.th/

16. สถาบันวิจัยประชากร และ สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
The Institute for Population and Social Research (IPSR)
http://www.mahidol.ac.th/mahidol/pr/pr.html

17. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
National Institute of Metrology (Thailand)
http://www.nimt.or.th/

18. ชุมนุมโรโบติกส์
ชุมนุมโรโบติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
http://www.robotics.ob.tc

19. Southeast Asia START Regional Centre
Environmental Research Institute, Chulalongkorn University
http://www.start.or.th/

20. สถาบันฝึกอบรมทักษะและพัฒนากำลังคน
สถาบันฝึกอบรมทักษะและพัฒนากำลังคน บริการจัดอบรม-สัมมนา HRD, HRM, OD, Walk Rally, Training ด้วยหลักสูตรอบรมคุณภาพ โดยวิทยากรชั้นนำ ฝีมือระดับประเทศ
http://www.tdptraining.com

1 2ฟรี! เกมส์ออนไลน์ มันส์โคตรๆ
เกมส์ออนไลน์ มันส์โคตรๆ พี่น้องเอ้ย! ฟังเพลงไปพลาง เล่นเกมส์ไปพลาง สุขสุดๆ
www.likemax.com/game

พืชสมุนไพรไทย
ความรู้เกี่ยวกับ พืชสมุนไพร รู้ไว้ใช่ว่า เข้าไปอ่านเถิดพี่น้อง เผื่อได้ยาดี จะได้ไม่ต้องพึ่งหมอ
www.pixiart.com/archives/herb

รับเขียนภาพ 3d Perspective
รับเขียนภาพ 3d Perspective ทางสถาปัตยกรรม โดยระดับสุดยอดฝีมือของโลก ในราคากันเอง
www.likemax.com/tive

เครื่องโอโซนให้เช่า
กำจัดเชื้อโรค กำจัดกลิ่น ลดอาการภูมิแพ้อากาศ ไซนัสอักเสบ เหมาะสำหรับสำนักงานฯ
www.water-matter.com
Copyright © 2017 by www.pixiart.com. All rights reserved.